Yleisinfo

Eläinlääkärin tarkastus

Eläinlääkärin tarkastus suoritetaan kilpailua edeltävänä päivänä – ks. ohjelmasta päivien rotujaot. Kuitenkin alle 2- ja yli 6-vuotiaat osallistuvat koirat tarkastetaan eläinlääkärissä myöskin ennen mahdollista finaali-suoritusta § 3.1.5. mukaan.

Rokotukset

Kilpailussa noudatetaan SKL:n rokotusmääräyksiä. Osallistuvan koiran mukana tulee olla rokotustodistus, johon on kirjattu koiran tunnistusmerkintä sekä annettujen rokotteiden viimeinen voimassaolopäivä.

Yksityiskohtaiset tiedot:
www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/rokotuksiin-ja-tartuntatauteihin-liittyvat-maaraykset

Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on koiran yksilöllinen tunniste, joka tehdään Suomessa mikrosirulla tai tatuoinnilla. Tunnistusmerkinnän avulla todetaan, että kilpailuissa esitettävä koira on rekisteritodistuksen mukainen.

Yksityiskohtaiset tiedot:
 http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/tunnistusmerkinta

Tarkistusmittaus

CdL on kokouksessaan 21.6.2013 päättänyt whippettien ja italianvinttikoirien säkäkorkeuden tarkistusmittauksesta. Näin ollen myös EMM-2015 kilpailun ohjelmassa on varattu tarkistusmittaukselle aikaa lauantaina 6.6. Ilmoittamalla koiransa EMM-2015 kilpailuun, katsotaan omistajan saaneen tiedoksi CdL:n päätös.

CdL:n edustajalla on valtuudet sulkea kilpailusta pois koira, jonka säkäkorkeus ei ole FCI:n sääntöjen mukainen.  Mikäli koiran omistaja kieltäytyy tarkistusmittauksesta suljetaan koira pois kilpailusta automaattisesti.  CdL:n edustajan päätöksesta ei voi valittaa.

Muuta
  • Italianvinttikoira käyttävät kilpailussa kuonokoppaa.
  • Mikäli EMM-2015 joudutaan peruuttamaan force majeure -tapauksessa, ei järjestäjä ole velvollinen hyvittämään kilpailijoiden tai joukkueiden kuluja.
Vaatimukset tittelin myöntämiselle

Mikäli rotuun osallistuu vähintään kuusi (6) urosta ja kuusi (6) narttua jaetaan kummallekin sukupuolelle oma tittelinsä. Mikäli jompaan kumpaan sukupuoleen osallistuu vähemmän kuin kuusi (6) koiraa jaetaan rodulle yksi titteli. Mikäli rotuun osallistuu 4-5 koiraa ei titteliä jaeta. Erityistilanteessa voi CdL:n valvoja yhdessä kilpailun tuomarineuvoston kanssa päättää tittelin jakamisesta, mikäli olosuhteet niin vaativat. Ilmoitetut palkinnot kuitenkin jaetaan.

Mikäli rotuun on ilmoitettu vähemmän kuin neljä (4) koiraa, tällä rodulla ei ole osallistumisoikeutta mestaruuskilpailuun.

Antidoping

Kilpailussa noudatetaan SKL:n antidopingsääntöjä. Antidopingtoiminnan piiriin kuuluvat kaikki Kennelliitosta anotut viralliset koiranäyttelyt, -kilpailut ja -kokeet Suomessa. Kennelliiton antidopingtoiminnan perusteet tulevat eläinsuojelulainsäädännöstä.

Yksityiskohtaiset tiedot:
www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping

Vastuunalaisuus

FCI:n sääntöjen § 1.11. mukaan järjestäjä tai toimihenkilö ei ole vastuussa koiran omistajan, koiran tai toimihenkilön tapaturmasta. Sama pätee mikäli koira karkaa. Omistajaa ei voida pitää vastuussa koiran vahingoittaessa kilpakumppaniaan suorituksen aikana. Muutoin omistaja on vastuussa koiransa käytöksestä kaikkialla.